Vergoedingen zorgverzekeraars

Vergoedingen checken bij zorgverzekeraar:

Behandelingen kunnen in aanmerking komen voor (gedeelte) vergoeding door de zorgverzekeraar, dit is echter afhankelijk van de voorwaarden van uw basis- en aanvullende zorgverzekering, de indicatie en de soort en duur van de behandeling(en). Uw zorgverzekeraar kan u precies vertellen of u recht hebt op vergoeding en zo ja, welke kosten er in uw polis gedekt zijn.
Bij Medikos kunt u terecht voor een vrijblijvend en gratis intake gesprek.